SPRÁVY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY

Just another WordPress.com site

Pozvánka na plenárnu schôdzu ZRŠ

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRŠ (valné zhromaždenie Občianskeho združenia  Lieskovček),

v stredu 13.9.2017 o 16.30 hod v I.A triede v ZŠ Lieskovec.
Rada OZ Lieskovček

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, privítanie prítomných a hostí, schválenie programu.
2. Správa predsedu OZ Lieskovček o činnosti OZ Lieskovček, o činnosti Rady a správa o reálnom stave členskej základne v školskom roku 2016/2017.
3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami OZ Lieskovček v školskom roku 2016/2017.
4. Plán práce Rady OZ Lieskovček na školský rok 2017/2018.
5. Voľba členov Rady OZ Lieskovček.
6. Stanovenie výšky členského príspevku na rok 2018.
7. Diskusia.
8. Návrh uznesenia – prijatie uznesenia.
9. Záver

Reklamy
Pridaj komentár »

Privítanie

V septembri sa slnko stráca,
všetkých čaká škola, práca,
za letom sa pootoč,
už sa krúti kolotoč.

V školskom roku 2017/2018 želám všetkým žiakom, rodičom a pedagógom  veľa radosti a úspechov v učení sa v plnom zdraví.
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Úradné hodiny v čase letných prázdnin 2017 

Od 3.7. do 14.7. od 8:00 hod do 14:00 hod,

    od 31.7. do 25.8. od 8:00 hod do 14:00 hod.

Kontakty:
Tel./fax: 045/537 0227
Mob.: 0918 99 62 40
Email: zwkladns@zslieskovec.edu.sk

Mgr.   Katarína Valocková
riaditeľka školy

 

Pridaj komentár »

Športová olympiáda

V piatok 23.6.2017 si žiaci našej školy  už tretí krát zmerajú sily, obratnosť a rýchlosť. Tentoraz v 10 športových disciplínach jednotlivcov a malom futbale a vybíjanej. Príďte ich povzbudiť o 9:00 hod na futbalové ihrisko OŠK Lieskovec.
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »

Pozvánka

Jedlá zmena

Pridaj komentár »

Otvorená hodina telesnej a športovej výchovy

Pozvánka

Pridaj komentár »

Deň otvorených dverí

Pozvánka (PDF)

 

Pridaj komentár »

Zápis do prvého ročníka 2017/2018

Pozvánka na zápis do prvého ročníka 2017/2018

Zoznámte sa, prosím

Na stiahnutie:
Protokol k zápisu
Pomôcka pre rodičov
Čo by mal vedieť budúci prvák
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Pridaj komentár »

Marťankovia alebo škola z Marsu

Tak sa nazýva výchovno- vzdelávací multimediálny koncert na spoznávanie vesmíru, ktorého sa zúčastníme v utorok 21.2.2017. Umelecká agentúra Emma prostredníctvom pesničiek, videoprojekcií, súťaží a rozprávania rozvinú detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte, ktorý sa následne stane impulzom a inšpiráciou pre ich zapojenie sa do celoštátnej výtvarnej súťaže. Zároveň každý žiak dostane CD s pesničkami, vesmírne pexeso, pravítko, samolepky.
Náklady na koncert aj cestu do KD na Podporovej znáša OZ Lieskovček.
Tešíme sa na zážitok
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »

Korčuľovanie pokračuje

Po drobných technických ťažkostiach na ľadovej ploche a zmene termínu korčuľovania z piatka na pondelky pokračujeme vo výcviku korčuľovania pod vedením pani trénerky Janky Zrubecovej zo Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen.
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »