SPRÁVY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY

Just another WordPress.com site

Pozvánka na plenárnu schôdzu ZRŠ

Vážení rodičia,

pozývame Vás na valné zhromaždenie Občianskeho združenia  Lieskovček (plenárnu schôdzu ZRŠ),
vo štvrtok 6.10.2016 o 16.30 hod v I.A triede v ZŠ Lieskovec.
Rada OZ Lieskovček

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, privítanie prítomných a hostí, schválenie programu.
2. Správa predsedu OZ Lieskovček o činnosti OZ Lieskovček, o činnosti Rady a správa o reálnom stave členskej základne v školskom roku 2015/2016.
3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami OZ Lieskovček v školskom roku 2015/2016.
4. Plán práce Rady OZ Lieskovček na školský rok 2016/2017.
5. Voľba členov Rady OZ Lieskovček.
6. Stanovenie výšky členského príspevku na rok 2017.
7. Diskusia.
8. Návrh uznesenia – prijatie uznesenia.
9. Záver

 

Pridaj komentár »

Hurá do školy

Žiakov, rodičov a priateľov školy

pozývame na

slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017.

V pondelok 5.9.2016 o 8:00 hod

v Základnej škole Lieskovec.

skolaTešíme sa na stretnutie.

Zamestnanci školy.

Pridaj komentár »

Pozvánka

Vážení rodičia, súrodenci, starí rodičia a priatelia školy,

pozývame Vás na slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016,

ktoré sa uskutoční 30.6.2016 o 8:00 hod na školskom dvore.

V prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome.

Spoločne zrekapitulujeme ostatný školský rok a oceníme aktívnych žiakov.

Žiaci a zamestnanci školy

bell-295520_960_720

Pridaj komentár »

Prehliadka festivalu kumštu, remesiel a zábavy

Dňa 20.5.2016 sme sa vybrali do Banskej Štiavnice na podujatie s názvom: Festival kumštu, remesiel a zábavy. Návštevníkov privítali divadelným predstavením o kozliatkach. Potom sa na javisku predviedli žongléri. Po krátkom predstavení si mohli žiaci vyskúšať ryžovanie zlata, šitie a plátanie. Taktiež sa mohli priučiť hrnčiarskemu remeslu, či pernikárčeniu. Výrobky od rôznych remeselníkov si  naši žiaci na pamiatku aj zakúpili.

Adriana Butkovská

Pridaj komentár »

Exkurzia do jadrovej elektrárne v Mochovciach

Dňa 06.05.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkuzie v jadrovej elektrárni v Mochovciach.

Sprievodca celej exkurzie primerane vhodnou prezentáciou upútal našich žiakov. Potom im vysvetlil fungovanie reaktorov a vôbec celého systému jadrovej elektrárne. Mohli si sami vyskúšať elektronické hry, ktoré fungujú na základe vynaloženej ľudskej energii.
Žiakom sa exkurzia páčila a odniesli si bohaté skúsenosti a zážitky.
Adriana Butkovská

Ja len upresním, že exkurziu sme získali ako bonus od Nadácie Filantropia, s ktorej finančnou pomocou sme realizovali projekt “Život dažďovej kvapky”. Ďakujeme🙂
Riaditeľka školy

 

Pridaj komentár »

ZBER PAPIERA POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým, ktorí sa v dňoch 10. a 11. mája 2016 zúčastnili súťaže v zbere  papiera.
Vyzbierali sme spolu 893 kg. ( Zachránili sme 9 stromov.)

Najlepší zberači:
Jednotlivci                                                           Triedy
Daniel Mikleš III.A – 1136 kg                           III.A- 411 kg, priemer na žiaka 24 kg
Šimon Ťavoda II.A  –    95 kg                            II.A – 222 kg, priemer na žiaka 17  kg
Jakub Daráž    III.A –    84 kg                            I.A  –    67 kg, priemer na žiaka 6  kg

Najlepších sme ocenili diplomami a sladkou odmenou.
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »

Začali sa nominácie do športových disciplín Školskej olympiády

Školská olympiáda: plagáty

plagát

 

Pridaj komentár »

Poznaj svoj kraj- pozvánka na podujatie organizované KST Medári Lieskovec a Obcou Lieskovec

Spoznaj svoj kraj

Pridaj komentár »

Pozvánka

Oslavy  1. mája

Pridaj komentár »

Najnovšie aktivity

Dnes, v piatok 22.4. 2016 sa učíme od 10:00 hod na Námestí SNP vo Zvolene

X. LESNÍCKE DNI

ZVOLEN

Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2016

22. APRÍL 2016 – ZVOLEN, NÁMESTIE SNP

10.00 Slávnostné otvorenie ZELENÁ DEKÁDA
11.00 Premiéra filmu KRAJINA BEZ TIEŇA
11.30 Sokoliarske vystúpenie
12.00 ZUŠ Očová – HUDBA a TANEC V NÁS
13.00 LES UKRYTÝ V KNIHE – čítanie s lesníkmi
13.30 Babkina a dedkova záhradka – divadielko
14.00 ZUŠ Sliač – JARNÉ TÓNY
15.00 Tanečná škola Zuzana – JAR V POHYBE
16.00 Film KRAJINA BEZ TIEŇA
 17.00  ZUZANA SMATANOVÁ
 19.00  HEX

Top aktivity

  • ČAROVNÝ LES – víly a škriatkovia, drevený kolotoč pre deti
  • LESNÁ MANDALA – mandala zo semienok lesných drevín
  • LESNÁ PEDAGOGIKA, tvorivé dielne, ukážky lesníckych činností, výrobky z dreva a parožia
  • LUKOSTREĽBA, kynológovia, sokoliari, fujaristi, muzikoterapia, ochutnávka bylinkových čajov
  • PRÍRODNÉ LABORATÓRIUM, vyhodnotenie súťaže SPOLU VYZBIERAME VIAC

V stredu 27.4.2016 sa učíme v  mestskom parku Lanice – veľká lúka pri ul. Štúrova,
o ochrane prírody a veľkých šeliem, o užitočnom hmyze, obyvateľoch vody a živých riek, o zdravých a lokálnych potravinách a mnohom ďalšom. Aktivity pripravilo OZ Slatinka ako súčasť celomestských osláv dňa Zeme vo Zvolene.

Počasie to zariadilo inak. Preto členovia OZ Slatinka uskutočnia svoje aktivity priamo v našej škole🙂

Pridaj komentár »