SPRÁVY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY

Just another WordPress.com site

Pozvánka

Jedlá zmena

Pridaj komentár »

Otvorená hodina telesnej a športovej výchovy

Pozvánka

Pridaj komentár »

Deň otvorených dverí

Pozvánka (PDF)

 

Pridaj komentár »

Zápis do prvého ročníka 2017/2018

Pozvánka na zápis do prvého ročníka 2017/2018

Zoznámte sa, prosím

Na stiahnutie:
Protokol k zápisu
Pomôcka pre rodičov
Čo by mal vedieť budúci prvák
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Pridaj komentár »

Marťankovia alebo škola z Marsu

Tak sa nazýva výchovno- vzdelávací multimediálny koncert na spoznávanie vesmíru, ktorého sa zúčastníme v utorok 21.2.2017. Umelecká agentúra Emma prostredníctvom pesničiek, videoprojekcií, súťaží a rozprávania rozvinú detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte, ktorý sa následne stane impulzom a inšpiráciou pre ich zapojenie sa do celoštátnej výtvarnej súťaže. Zároveň každý žiak dostane CD s pesničkami, vesmírne pexeso, pravítko, samolepky.
Náklady na koncert aj cestu do KD na Podporovej znáša OZ Lieskovček.
Tešíme sa na zážitok
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »

Korčuľovanie pokračuje

Po drobných technických ťažkostiach na ľadovej ploche a zmene termínu korčuľovania z piatka na pondelky pokračujeme vo výcviku korčuľovania pod vedením pani trénerky Janky Zrubecovej zo Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen.
Riaditeľka školy

Pridaj komentár »

Do sveta s projektom EDUCATE Slovakia

dsc04339Minulý školský rok sme cestovali po Indonézii s Mayou Pastikou Dhirdou. Tento rok nás o Číne a Indii učia stážisti projektu EDUCATE mládežníckej organizácie AIESEC, Yunzi Yu a Mohammed Amer, poslucháči vysokých škôl v Číne a v Maďarsku.

Čo projekt znamená pre stážistov?
Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.
Čo projekt prináša našim žiakom?
Získajú medzinárodné povedomie prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Témy a aktivity sú primerané veku našich žiakov: príroda, stravovovanie, obliekanie, zvyky v krajine, bývanie, teda na odbúravanie negatívnych zvykov a správania, ako aj zlepšovanie povedomia o témach týkajúcich sa mladých ľudí.
Moje veľké poďakovanie patrí starej mame nášho žiaka Jakuba Vischschrapera, pani Mariane Kmeťovej a rodičom Jakuba, maminke Ing. Zuzane Kmeťovej a otcovi Christopherovi Jerome-ovi Vischschraperovi za ubytovanie a starostlivosť o stážistov. Tiež si vážim pomoc a podporu kolegýň.
Ešte raz, srdečná vďaka
Riaditeľka školy
educate

Pridaj komentár »

Korčuľovanie

Tak ako v predchádzajúcich školských rokoch, aj tento rok naši žiaci pokračujú vo výcviku korčuľovania, až do 13.3.2017. Ďakujeme HKM Zvolen za bezplatný prenájom ľadu, pani trénerke Janke Zrubecovej zo Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen za trpezlivosť, rodičom za podporu aj pri obúvaní a zaväzovaní korčúľ.
Riaditeľka školy
cartoon-skating-boy-skate-clipart-86871300cartoon-skating-girl-skate-clipart-86446270

 

Pridaj komentár »

S T-ball-om v Pliešovciach

Dňa 19.12.2016  bolo 10 žiakov z T-ballového oddielu  prezentovať športovú hru T-ball v ZŠ Pliešovciach. Cieľom bolo oboznámiť svojich rovesníkov s technikou, s rôznymi možnosťami kombinácie, s pravidlami  t-ballovej hry a následnou spoločnou hrou.

V úvode sme žiakov oboznámili s  t-ballovými  pomôckami,  potrebnými ku hre. Potom naši žiaci prezentovali a vysvetľovali  základné pravidlá aj s názornou ukážkou hry. Pokračovali sme s rozcvičkou, pliešovských spolužiakov sme si rozdelili do viacerých skupín a trénovali s nimi odpal  a v chytanie lopty do t-ballovej rukavice. Po oboznámení sa a precvičení si potrebných zručností sme si to aj spoločne vyskúšali v samotnej hre.

V telocvični vládla skvelá športová atmosféra, žiaci hrali s veľkou radosťou,  dodržiavali pravidlá hry a  navzájom sa povzbudzovali a správne premýšľali pri spracovávaní prihrávok. V závere športového dopoludnia sa hráči občerstvili  výbornou  pizzou a kofolou. Športová akcia sa nám vydarila a dohodli sme sa na opätovnom športovom stretnutí s cieľom zahrať si  priateľský turnaj medzi oboma školami.
Vedúca krúžku: Mgr. Mariana Mareková

Pridaj komentár »

Vianočná tržnica

Vianočná tržnica- pozvánka

Pridaj komentár »